ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Marine Hull Insurance Product Information

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

မြန်မာပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပတွင် ခုတ်မောင်းသွားလာသည့် ရေယာဉ် ကိုယ်ထည်များ ရေကြောင်း အာမခံ အကာအကွယ် ရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

အာမခံထားနိုင်ခွင့်ရှိသူ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်ကို ပိုင်ဆိုင်သူ (သို့မဟုတ်) ဌားရမ်းသုံးစွဲသူ (လူ/အဖွဲ့အစည်း)

အာမခံသက်တမ်း

(က) ခရီးတစ်ခေါက်

(ခ)  ၁ နှစ် (ပရီမီယံပေးသွင်းသည့်ရက်နေ့မှစ၍ တစ်နှစ်)

အာမခံထားငွေ

ရေကြောင်းကိုယ်ထည်အာမခံတွင် အာမခံထားငွေအဖြစ် insured နှင့် insurer တို့ကျေနပ်၍ စာချုပ်ထားသော တန်ဘိုးများကို အာမခံထားငွေ (agreed value) ဟု ယူဆရပါသည်။

ပရီမီယံနှုန်းများ

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်     

၁။       သံကိုယ်ထည်   (က)    မြစ်တွင်းသွား - အထွေထွေကုန်တင်                              ၂.ဝ%                                             

                                        မြစ်တွင်းသွား - လောင်စာဆီတင်                                  ၂.၆%                                    

                            (ခ)    ကမ်းရိုးတန်းသွား - အထွေထွေကုန်တင်                         ၂.၄%                                               

                                         ကမ်းရိုးတန်းသွား - လောင်စာဆီတင်/ ငါးဖမ်း                   ၃.ဝ%

၂။       သစ်သားကိုယ်ထည်                                                    ----------------------------------     

၃။                                      ကမ်းရိုးတန်းသွား - ငါးဖမ်း                                         ၂.ဝ%        

မှတ်ချက် ။       ။ ရေယာဉ်သက်တမ်းအနှစ် (၂၀)ကျော်ပါက ကျသင့်ပရီမီယံအပေါ် ၁၀%   ထပ်ဆောင်း ကောက်ခံသင့်ပါသည်။

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံ ပရီမီယံသက်တမ်းတိုနှုန်းထား

(၁)     ခရီးတစ်ခေါက်                      (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၁/၁၂

(၂)     ၁လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၂/၁၂   

(၃)     ၂လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၃/၁၂   

(၄)     ၃လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၄/၁၂   

(၅)     ၄လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၅/၁၂   

(၆)     ၅လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၆/၁၂   

(၇)     ၆လ သက်တမ်း                    (၁၅ ရက်အောက်) တစ်နှစ်ပရီမီယံ၏     ၇/၁၂   

(၈)     ၆လ အထက် သက်တမ်း         တစ်နှစ်ပရီမီယံ    အပြည့်

 

Marine Hull Insurance Policy

Marine Hull Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

 

ရေယာဉ်ကိုယ်ထည်အာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင်  နှိပ်ပါ။

 

Marine Hull FAQs

Marine Hull Insurance