ပြည်ပရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Overseas Marine Cargo Insurance Product Information

ပြည်ပရေကြောင်းပို့ကုန်အာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်                                                                                             

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရေကြောင်း ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ အကာအကွယ်များ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့်နိုင်ငံခြားငွေနိုင်ငံခြားသို့ ယိုဖိတ်မှု သက်သာစေရန်။

အာမခံထားနိုင်သူ

- ကုန်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များ - ပိုင်ရှင်၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ

အာမခံထားနိုင်သည့်ကုန်ပစ္စည်း

ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်တင်ပို့ရောင်းချခွင့်ပြုထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ

အာမခံထားငေ

- ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကို ကျပ်ငွေဖြင့် လည်းကောင်း၊

- နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်လည်းကောင်း ထားခွင့်ရှိသည်။

အာမခံသက်တမ်း

ခရီးစဉ်အစမှ ခရီးစဉ်အဆုံး(Transhipment) ရှိလျှင် ဖော်ပြပေးရန်။

အာမခံအကာအကွယ်                                                            

- ၂၀ဝ၉ ICC(Clause)A,B,C ကိုသာသုံး၍ အာမခံထားသူမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာအကာအကွယ်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူခွင့်ပြုရန်။  

-  တစ်ဆင့်အာမခံလက်ခံမည့်ကုမ္ပဏီနှင့် ညှိနှိုင်းသဘောတူထားသည့်အတိုင်း ရောင်းချရန်။

အပိုအကာအကွယ

အာမခံထားရန် အဆိုပြုသူမှ ဝယ်ယူမည့် အပိုအကာအကွယ်များကို အဆိုလွှာတွင် ဖော်ပြ ပေးရန်။  ပရီမီယံနှုန်းထားသတ်မှတ်ခြင်း။

 

စဉ် ရေကြောင်း / လေကြောင်းပြည်ပပို့ကုန်သွင်းကုန်များ ပရီမီယံနှုန်း မှတ်ချက်
၁။ အထွေထွေကုန်ပစ္စည်းများ ဝ.၅၆%  
  On Deck ...........  
  Transshipment ဝ.၂၈%  
  Via ဝ.၁၄%  
  Suez ဝ.၀၃၇၅%  
  War Zone & Surchange ဝ.၀၅%  
၂။ ကွဲရှလွယ်သောပစ္စည်း ဝ.၈%  
၃။ ဓါတ်မြေသြဇာ (အမှုန့်) ဝ.၈%  
၄။ ဓါတ်မြေသြဇာ (အရည်) ဝ.၅၆%  
၅။ ဘိလပ်မြေ ဝ.၅၆%  

၉.       မူလအာမခံလက်ခံသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် တစ်ဆင့်အာမခံလက်ခံမည့်ကုမ္ပဏီနှင့် ညှိနှိုင်းထားသည့် ပရီမီယံနှုန်းထားများအတိုင်း လက်ခံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

 

Overseas Marine Cargo Insurance Terms and conditions

 

Overseas Marine Cargo Insurance Policy

 

Overseas Marine Cargo Insurance Claim Procedure

 

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

ပြည်ပရေကြောင်းကုန်ပစ္စည်းအာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

Marine Cargo Oversea FAQs

Marine Cargo Insurance (Overseas)