သမာဓိအာမခံ

သမာဓိအာမခံ

Fidelity Insurance

Fidelity Insurance Product Information

သမာဓိအာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများ၊ သမဝါယမပိုင်လုပ်ငန်းများ နှင့် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများတွင် ငွေကြေးကို တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းရန် တာဝန် ပေးအပ်ခြင်းခံရသူကြောင့် ငွေကြေးပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခံရခြင်းများဖြစ်ပွားသည့်အခါ အဖွဲ့အစည်းများတွင် နစ်နာဆုံးရှုံးရပါသည်။ အဆိုပါနစ်နာဆုံးရှုံးမှုကို ရင်းစားပြန်လည်ရရန်အတွက် သမာဓိအာမခံကို ထားရှိ နိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားသူ

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထားနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားမည့်အကြောင်းအရာ

ငွေကြေးတာဝန်ယူသူ၏သမာဓိကိုအာမခံထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

အာမခံသက်တမ်း

၁ နှစ်ထားရှိရပါမည်။

 

အာမခံထားငွေ

ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သူတာဝန်ယူကိုင်ဆောင်ထားသည့်ငွေပမာဏကိုထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

ရရှိမည့်အကာအကွယ်

ငွေကြေးကိုင်ဆောင်သူ၏ပျက်ကွက်မှု၊ ပေါ့လျော့မှု၊ လစ်ဟင်းမှု၊ လိမ်လည်ကောက်ကျစ်မှု၊ အကျင့်သိက္ခာပျက်ပြားမှု၊ မရိုးသားမှု တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏ ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုကိုအကာအကွယ်ပေးပါသည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း

အာမခံထားငွေအပေါ်အနည်းဆုံး ၁% မှ အများဆုံး ၂%  ဖြစ်ပါသည်။