အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ် အာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Comprehensive Product Information

Comprehensive Motor Insurance Product Information

မော်တော်ယာဉ်အာမခံ

ရည်ရွယ်ချက်

မော်တော်ယာဉ်အာမခံလုပ်ငန်းသည်မော်တော်ယာဉ်ထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊မော်တော်ယာဉ် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်ထားရှိနိုင်သောယာဉ်အမျိုးအစားများ

 - ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်        

- အဌားယာဉ်   

- လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်အမျိုးမျိုး (မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရား)ထားရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်း(သို့) အုပ်စုအလိုက်  (Fleet) အနေဖြင့်ထားရှိနိုင်သည်။

အာမခံသက်တမ်း

- ၃ လ မှ (၁)နှစ် အထိ  သက်တမ်းတိုထားရှိလျှင်သက်တမ်းတိုနှုန်း(Short Period Rate)ဖြင့်တွက်ချက်ပါသည်။     

- ၃ လ အထိ      တစ်နှစ်   ပရီမီယံ၏   ၃၅ %            

- ၃ လ မှ ၆ လအထိ တစ်နှစ်   ပရီမီယံ၏   ၆၀ %        

- ၆ လ မှ ၉ လအထိ တစ်နှစ်   ပရီမီယံ၏   ၈၅ %

သာမန်အကာအကွယ်အနေဖြင့်

- ယာဉ်တိုက်ခြင်း        

- တိမ်းမှောက်ခြင်း       

- မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခြင်း       

- ယာဉ်ပေါ်သို့တစ်စုံတစ်ရာပြုတ်ကျခြင်း           

- မသမာဖျက်ဆီးခံရခြင်း

- ရေလမ်း/ကုန်းလမ်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ်ကာလတွင်းပျက်စီးခြင်း        

- သပိတ်အဓိကရုဏ်းပြည်တွင်းဆူပူမှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်း (၇၂ နာရီအတွင်း)        

- ယာဉ်ကြောင့်သူတစ်ပါးသေဆုံးခြင်း၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အကျုံးမဝင်သောအချက်များ

- သတ်မှတ်လိုင်စင်ဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းမရှိသော ယာဉ်တိုက်မှုများ  

- မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပနယ်နမိတ်တွင်ဖြစ်ပွားသောယာဉ်တိုက်မှုများ     

- သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ  

- စစ် သို့မဟုတ် စစ်အသွင်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ     

- အာမခံထားသူနှင့်အခြားသူတစ်ဦးချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူညီမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော ပေးလျော်ရန်တာဝန်များ အကျိုးဆက်ဆုံးရှုံးမှုများ          

- အဆိုလွှာတွင် ဖော်ပြထားသည့်ကိစ္စမှလွဲ၍ အခြားအသုံးပြုခြင်းမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောဆုံးရှုံးမှုများ

တွဲဖက်ထားနိုင်သော အပိုအကာအကွယ်များ

၁.       စစ်နှင့်စစ်အသွင်အန္တရာယ်                            ဝ.ဝ၅%

၂.       သဘာဝဘေးအန္တရာယ်                               ဝ.ဝ၅%

၃.       ခိုးမှုအန္တရာယ်                                           ၁၅.ဝဝ%

၄.       နှုတ်ဖြတ်ငွေကင်းလွတ်ရန် (ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်)        ကျပ် ၂çဝဝဝ  (လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်)         ကျပ် ၄çဝဝဝ

အာမခံထားငွေ

၅.       ကာလပေါက်ဈေး (Market Value)

၆.       Invoice Value

ပရီမီယံနှုန်းသတ်မှတ်ရန်အခြေခံအချက်များ

ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်၊အဌားယာဉ်၊လူစီးဦးရေ၊ကုန်တင်တန်ချိန်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် အောက်ပါပရီမီယံနှုန်းဇယားဖြင့်် ကောက်ခံပါသည်-       

- ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်      အနည်းဆုံး     ဝ.၅၁%  မှ   အများဆုံး  ဝ.၈၅ %   

- အဌားယာဉ်        အနည်းဆုံး         ၁%    မှ   အများဆုံး  ၁.၃၆ %

လျော်ကြေး

၇.       လုံးဝဆုံးရှုံးမှု (Total Loss)

၈.       တစ်စိတ်တစ်ဒေသဆုံးရှုံးမှု (Partial Loss)

လျော်ကြေးအနေဖြင့်

(၁) အောင်သစ္စာဦးနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော Car Workshop တွင်ပြုပြင်ပေးခြင်း

(၂) Workshop များနှင့်ဝေးကွာသောကိစ္စများတွင် ငွေသားစိစစ်ပေးချေခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ထားရှိသင့်တန်ဖိုးထက်လျော့၍ထားပါက လျော်ကြေးတွင် အချိုးကျ ပေးလျော်ပါသည်

-          ယာဉ်ဆွဲယူစရိတ်  (မော်တော်ယာဉ်)                                                     ကျပ် (၁) သိန်း

-         တရားရုံးစရိတ်   (မော်တော်ယာဉ်)                                                        ကျပ် (၂) သိန်း

သူတစ်ပါးထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်

အာမခံထားသည့်ယာဉ်ကြောင့် လူသေဆုံးခြင်း တစ်ဦးအတွက် ကျပ် (၁၀)သိန်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း ဒဏ်ရာ အခြေအနေအရ ပေးသင့်အကျိုးခံစားခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ချက်ရှိပါသည်။

ပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ(ယာဉ်၊အဆောက်အဦ၊ဓါတ်တိုင်၊ပလက်ဖောင်း တုံးများ စသည်) အတွက်ပေးလျော်ခြင်း

လျော်ကြေးမဲ့ဆုကြေး  (No Claim Bonus)

တောင်းခံငွေမရှိသက်တမ်း        ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်                    အငှားယာဉ်           

၁    နှစ်                                 ၂၅ %                              ၁၅ %       

၂    နှစ်                                 ၃၀ %                              ၂၀ %      

၃    နှစ် နှင့် အထက်                 ၄၀ %                              ၂၅ %

မှတ်ချက်။  (သက်တမ်းစေ့ရောက်သည့်နေ့မှ (၃၀)ရက်အတွင်း ငွေသွင်းမှသာခံစားခွင့် ရှိပါသည်။)

တစ်နှစ်အတွင်းတောင်းခံငွေ ၂ကြိမ်နှင့်အထက်ရှိသော ယာဉ်အာမခံ ဆက်လက်ထားမည်ဆိုပါက ကျသင့်ပရီမီယံ ၏ ၁၅ % ထပ်ဆောင်းပေးရပါသည်။