တောင်သူလယ်သမားအသက် အာမခံ

 

"အောင်သစ္စာဦးအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ၂၄ နာရီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်"

Farmer Life Insurance Product Information

တောင်သူလယ်သမားအသက်အာမခံ

အာမခံအမျိုးအစား

တစ်ဦးချင်းထားရှိနိုင်မည့်နှစ်ချင်း (Term Life Assurance) အသက်အာမခံအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

 

အာမခံထားနိုင်သူများ

တောင်သူလယ်သမားများ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုများ၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်သူများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ နှင့်အခြားသူများပါ အာမခံထားနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားနိုင်သူ၏အသက်ကန့်သတ်ချက်

       -  အာမခံထားသူသည်အသက် (၁၆) နှစ်မှ (၆၀) နှစ်အတွင်းရှိရပါမည်။

       - အသက် (၁၆) နှစ် မှ (၁၈) နှစ်အထိ မိဘ၊အုပ်ထိန်းသူကအာမခံထားရှိပေးနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံသက်တမ်း

အာမခံသက်တမ်းမှာ (၁) နှစ်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဆက်လက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

အာမခံထားငေ

အနည်းဆုံးကျပ် (၁) သိန်း မှ စတင်ထားရှိနိုင်ပြီးအများဆုံး ကျပ် (၅၀)သိန်း အထိထားရှိနိုင်ပါသည်။

 

ပရီမီယံနှုန်း/အာမခံကြေး

ပရီမီယံနှုန်းမှာအာမခံထားငွေ၏ (၁%) ဖြစ်ပါသည်။

 

အာမခံထားသူရရှိမည့်အကျိုးခံစားခွင့်များ

- အာမခံထားသူသေဆုံးလျှင်အာမခံထားငွေအတိုင်းရရှိမည့်ငွေပမာဏကိုတစ်လုံးတည်းအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူမှရခွင့်ရှိခြင်း။

- ထာဝစဉ်မသန်စွမ်းဖြစ်လျှင်အာမခံထားငွေအတိုင်းရရှိမည့်ငွေပမာဏကိုတစ်လုံးတည်းရခွင့်ရှိခြင်း။

- အာမခံထားသူမတော်တဆထိုခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရလျှင်ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်အပေါ်အခြေခံ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် အကျိုးခံစားခွင့်နှုန်းထားအတိုင်းရခွင့်ရှိခြင်း။

- မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိအမှတ်ပြုထားသော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွင် တက်ရောက်ကုသပါက အနည်းဆုံးအာမခံထားငွေကျပ် (၁)သိန်း အတွက် (၁) ရက်လျှင်ကျပ်၂၀ဝဝ/-နှုန်း နှင့် အများဆုံး အာမခံထားငွေကျပ် (၅၀)သိန်း အတွက် (၁) ရက်လျှင် ကျပ်၁၀ဝဝဝ၀/-နှုန်း ဖြင့်အာမခံသက်တမ်းအတွင်း တစ်ကြိမ်လျှင် အများဆုံး (၅) ရက် နှင့် (၃) ကြိမ်အထိတက်ရောက်ကုသခြင်းစရိတ်ခံစားခွင့်ရှိခြင်း။

Farmer Terms and Condition

Farmer Policy

Farmer Life Claim Procedure

 

၁။ Claim ပေါ်ပေါက်ပါက Company ၏ Hot Line (09-450450561, 09-450450562, 09-450450563) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ Agent ထံသို့ဆက်သွယ်၍ အကြောင်းကြားရန်။

၂။ Company ၏ လမ်းညွန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်။

 

Claim ဖြစ်ပေါ်ပါက (၂၄) နာရီ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။

 

 

တောင်သူလယ်သမား အသက်အာမခံနှင့် ပတ်သက်သော တွက်ချက်မှုကို သိရှိလိုပါက ဒီနေရာတွင် နှိပ်ပါ။

Farmer FAQs

Farmer Life Insurance