ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ